СУМИРИБООХОРОНА
Управління охорони, використання і відтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства в Сумській області


Нормативно-правові акти


 З А К О Н   У К Р А Ї Н И "Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності" 
 ПОСТАНОВА КМУ від 14 жовтня 2009 р. N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
 від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів 
 державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості 

Наказ від 14.02.2013 № 98 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)...та уніфікованої форми акта перевірки"

ПОСТАНОВА КМУ від 17 квітня 2013 р. № 276 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства"