СУМИРИБООХОРОНА
Управління охорони, використання і відтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства в Сумській області


Нормативно-правові акти в сфері аквакультури


 

Закон України "Про аквакультуру"

Наказ МАПУ від 21.03.12 №141 Про затвердження форми звітності1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 № 45 "Про затвердження Зон аквакультури (рибництва)" та рибопродуктивності по регіонах України

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.07.2012 № 414 "Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання"

Наказ МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ від  18.03.2013  № 99 "Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта"

Постанова КМУ від 29.05.2013 № 420 "Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів"

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 236 від 28.05.2013 "Про затвердження Методики визначення розміру плати за надання в оренду водні об'єкти"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 №326 «Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури»