СУМИРИБООХОРОНА
Управління охорони, використання і відтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства в Сумській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

на 2017 рік

Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів                                                                                                                                                                            та регулювання рибальства в Сумській області, 35068235

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ            (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Папір

2210

1988,10                                            (Одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 10 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Бланки

2210

408,90                                   (Чотириста вісім гривень 90 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Конверти

2210

231,90                                      (Двісті тридцять одна гривня 90 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Марки для відправки службової кореспонденції

2210

1309,00                                          (Одна тисяча триста дев'ять гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Пально-мастильні матеріали

2210

46350,00                                                                (Сорок шість  тисяч триста п'ятдесят гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Канцтовари

2210

512,10                            (П'ятсот дванадцять гривень 10 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

 Телекомунікаційні послуги

2240

4500,00                                      (Чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата послуги по  зберіганню зброї

2240

6600,00                                           (Шість тисяч шістсот гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата комісії банку за перерахування коштів

2240

1300,00                                         (Одна тисяча триста гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Послуги з вивезення твердих побутових відходів

2240

804,92                    (Вісімсот чотири гривні 92 копійки)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Послуги із страхування ЦПВ наз.ТЗ, транспортних засобів

2240

1057,61                                   (Одна тисяча п'ятдесят сім гривень 61 копійка)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата послуг з технічного обслуговування транспортних засобів

2240

2554,47                              (Дві тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 47 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата послуг з технічної підтримки програмного забезпечення

2240

683,00                                     (Шістсот вісімдесят три гривні 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Заправка  та реставрація картриджів

2240

1500,00                                      (Одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата теплопостачання

2271

24300,00                                      (Двадцять чотири тисячі триста гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

1100,00                                      (Одна тисяча сто гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Оплата електроенергії

2273

4400,00                                     (Чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок)

без проведення процедур закупівель

 

кошти загального фонду

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від__ 23.02.2017____ № ___1_____.

Голова тендерного комітету

_________________

_____О.В.Влезько

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Секретар тендерного комітету

_________________

____В.А.Лазаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

23.02.2017