СУМИРИБООХОРОНА
Управління охорони, використання і відтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства в Сумській області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

Управління охорони,використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Сумській області

______________О.В.Влезько

«____»______________2014 р.

 

ПЛАН

заходів по попередженню  

явищ задухи,  загибелі водних біоресурсів

у водних об’єктах Сумської області  в зимовий період 2014-2015рр.

 

1. Інспекторському складу Сумирибоохорони (із залученням суб’єктів рибогосподарської діяльності,громадських інспекторів та інших зацікавлених осіб і організацій, в тому числі рибалок-аматорів):

1.1. Терміном до 30.11.2014 року створити та подати перелік постів спостереження  за станом зимівлі водних біоресурсів водоймів  (в подальшому даний перелік може доповнюватись та оновлюватись).

1.2. Підготувати технічні засоби для руйнування крижаного покриву(льодоруби, мотопили,бури та ін.),з метою покращення кисневого стану водойм, у випадках виявлення явищ задухи водних біоресурсів.

1.3. Оповістити громадськість, через засоби масової інформації, що у разі виявлення явищ задухи та загибелі водних біоресурсів, слід негайно повідомляти Сумирибоохорону (тел./факс. (0542) 61-01-22,телефон гарячої лінії 096-838-25-70) та інші природоохоронні органи.

2. Інспекторському складу Сумирибоохорони спільно з представниками Державної екологічної  інспекції  у Сумській області  на місцях, здійснювати періодичні перевірки  місць скиду стічних вод у рибогосподарські водні об’єкти. Особливу увагу звертати на ділянки водойм, де можливе виникнення явищ задухи та загибелі риби,  в цих місцях проводити періодично відбір води на лабораторний аналіз  вмісту розчиненого кисню.

2.1. При виявленні явищ задухи та загибелі риби негайно інформувати начальників Сумирибоохорони, Державної екологічної інспекції  та інших природоохоронних установ. Прийняти міри щодо запобігання явищ задухи з залученням громадськості,громадських інспекторів та інших зацікавлених організацій.

3.У випадках виявлення загибелі риби та інших водних біоресурсів обов’язково оформляти документи (акти) щодо загибелі водних біоресурсів відповідно до існуючих методик та здійснювати фото чи відео фіксацію фактів загибелі риби.

 

 

 

Завідувач сектору іхтіології

та регулювання рибальства                                                                              М.В.Феденко